+386 (0)2 460 13 70    info@formula.si   Srpski
Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET!
C kategorija

C kategorija

POGOJI

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti, ki o tem obvesti izpitni center.

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. K teoretičnemu delu vozniškega izpita se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli vožnje. K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika.

Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati praktični del vozniškega izpita, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

PREDPISANA STAROST

  • za vozila kategorije C, CE 21 let
  • za vozila kategorije C, CE 18 let – pogoj vključitev v temeljno kvalifikacijo (kodo EU 95)

ZDRAVSTVENI PREGLED

Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Zdravniško spričevalo velja tri leta oz. krajši čas, če je tako določil zdravnik. Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne zdravstvene preglede.

PRVA POMOČ

Prve pomoči ni potrebno ponovno opravljati temveč se prizna iz B kategorije.

TEORETIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

  • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
  • Teoretični del izpita (občinski testi) opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave in se kar najbolje pripravite na občinske teste.

PRAKTIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

  • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur.
  • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja dve šolski uri.

 

Košarica

Zapri