+386 (0)2 460 13 70    info@formula.si   Srpski
Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET!
A kategorija

A kategorija

POGOJI

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti, ki o tem obvesti izpitni center.

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. K teoretičnemu delu vozniškega izpita se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli vožnje. K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika.

Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati praktični del vozniškega izpita, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.

PREDPISANA STAROST

  • za vozila kategorije A, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2 20 let
  • za vozila kategorije A 24 let

ZDRAVSTVENI PREGLED

Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Zdravniško spričevalo velja tri leta oz. krajši čas, če je tako določil zdravnik. Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne zdravstvene preglede.

PRVA POMOČ

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa.

Predavanje vsak ponedeljek in torek ob 16.00 uri.

Na predavanju prejmete položnico v znesku 84,36 €.

Izvajalec: Humanitarni center, Ul. Pariške komune 13, Maribor, telefon 02 / 23 44 000

Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Tečaj običajno traja 10 šolskih ur, na katerih so podane osnove prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah. Izpit sestavljata kratek test iz predavane snovi in praktični prikaz pridobljenega znanja. Izpit se lahko opravlja pred komisijo katere koli območne enote pristojne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji in je pogoj za priglasitev k vozniškemu izpitu, njegova veljavnost pa časovno ni omejena.

TEORETIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

  • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
  • Teoretični del izpita (občinski testi) opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave in se kar najbolje pripravite na občinske teste.

PRAKTIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

  • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur.
  • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro.

Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur. Na koncu je še IZPITNA VOŽNJA pred komisijo.

 

Košarica

Zapri